Over ergonomie

Ergonomie

Flow. De bijna mythische toestand waarbij alles ‘zo maar’ schijnt te lukken. Concepten zitten juist, rekeningen kloppen, beslissingen worden genomen, … En dat quasi zonder moeite. Een fase van hyperproductiviteit die velen nastreven.

Ergonomie is een van de basisfactoren die flow mogelijk maken. Om in een goed werkritme te geraken, moeten zo veel mogelijk hindernissen weggenomen worden. Zowel fysiek als mentaal.

Ergonomie houdt in dat werkprocessen en de fysieke omgeving geconcipieerd worden met de uitvoerder en zijn taken als centraal gegeven. Wat moet wanneer gebeuren? Volgens welk proces? Met welke bewegingen? Al deze zaken maken een omgeving waarin het individu of de groep optimaal kan functioneren.

Ook mentaal gezien is ergonomie van belang. Mensen presteren beter als ze zich goed voelen in hun werkomgeving. Een mooi, goed ingericht kantoor is dan geen kost, maar een investering in je bedrijfsprocessen.

 

Fysieke ergonomie 

  1. Ergonomisch en economisch verantwoord werken
  2. Inrichting van de werkplek
  3. In samenwerking met Europees Ergonoom Bert De Beuckeleer bracht Drisag een boekje “Bewegend Zitten” uit. In “Bewegend Zitten” vindt u uitgebreid informatie over werkplekergonomie. U kan dit boekje eenvoudig bestellen via onze verkoop binnendienst

Ergonomisch én economisch verantwoord werken

De laatste jaren is de aandacht van werkgevers en werknemers voor ergonomie op de werkplek steeds meer toegenomen. En terecht: een goede houding op het werk kan heel wat ongemakken en dus ook – vaak langdurig – ziekteverzuim of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Wist u dat zo’n 80% van de bevolking vroeg of laat te maken krijgt met rugklachten?
Een groot deel daarvan is terug te voeren op een verkeerde (zittende) werkhouding.

Alle werkzaamheden die lange tijd in dezelfde houding worden uitgevoerd, zijn belastend.
Dus óók langdurig zitten.
Of typen.
Of schrijven.

Een goede, perfect individueel instelbare kantoorstoel kan veel ongemakken voorkomen. Maar een goede stoel alleen is niet genoeg. De hele werkplek moet zo optimaal mogelijk worden ingericht. Dat kan vaak met eenvoudige ingrepen of trucjes, zonder dat dit extra geld hoeft te kosten.

Vaak is er ook een gedrags- en mentaliteitsverandering nodig. We moeten leren dat onafgebroken werken op termijn nefast is en dat de luttele tijdswinst door ‘in één ruk door te werken’ echt niet opweegt tegen de problemen achteraf.

Regelmatige bewegingspauzes en eenvoudige stretchoefeningen bieden vaak al soelaas. Ze duren amper een paar minuutjes, zelfs seconden, maar zijn hard nodig voor de herstelprocessen in de spieren en andere weefsels.

 

 

De inrichting van de werkplek

Een goede kantoorstoel is van groot belang voor een gezonde, verantwoorde werkhouding. Een kantoorstoel ondersteunt de rug en het bekken optimaal en voorkomt allerlei klachten door het principe van ‘het bewegend zitten’.

Ook de inrichting van de werkplek heeft een grote invloed op het werkcomfort en de gezondheid. Een paar eenvoudige ingrepen hebben vaak een groot effect. Hierna geven wij u graag enkele tips voor een comfortabele werkplek: van de instelling van uw stoel tot de plaatsing van uw bureau en uw beeldscherm.1

Zithoogte:
Kies de zithoogte zodat u kan zitten met de voeten plat op de grond, en de knie- en enkelgewrichten onder een hoek van iets meer dan 90°.

Zitdiepte:
Kies de zitdiepte zodat uw bovenbenen over een maximale lengte ondersteund zijn, en u tussen de voorzijde van de zitting en uw knieholten een vuistbreed ruimte heeft.

Hoogte van de rugleuning:
De lendensteun van de rugleuning moet onderaan in de rugholte passen.

Hoogte van de armsteunen:
Kies de hoogte van de armleggers zodat deze het gewicht van uw armen opvangen, en u kan zitten met ontspannen (niet opgetrokken) schouders.

U verricht (bijna) alleen beeldschermwerk:

Zet het werkvlak op ongeveer dezelfde hoogte als de armsteunen van uw stoel. Als u het werkblad niet kunt verlagen of verhogen en
– u zit te laag: stel uw stoel hoger in en gebruik een voetensteun.
– u zit te hoog: verhoog het werkblad door blokjes onder de poten te steken of de bestaande poten te vervangen door langere.

U gebruikt uw werkblad bijna uitsluitend om te lezen en te schrijven:
Het werkblad mag 5 cm hoger staan dan de armsteunen. Als verhoging van het werkvlak kunt u ook werken met een lessenaar. Een eenvoudige oplossing is een grote klasseermap die u als lessenaar gebruikt.

Zorg voor voldoende afstand tussen uw ogen en het beeldscherm. Hoe groter het scherm, hoe groter de
afstand mag zijn:
14-15 inch: afstand = 50-70 cm
16-19 inch: afstand = 60-85 cm
20-21 inch: afstand = 75-105 cm

Plaats het beeldscherm dwars op het raam en er zover mogelijk vandaan, zodat het licht niet in het beeldscherm kan weerspiegelen. Zet het scherm ook niet voor het raam: het contrast tussen het donkere scherm en het licht van het raam vermoeit de ogen.

Hoogte van het scherm:

2

U werkt met een desktop:
plaats het scherm zodanig dat uw ooghoogte gelijk komt met de bovenrand van het beeldscherm.

U werkt met een laptop:
– uw laptop is gekoppeld aan een dockingstation met een apart beeldscherm en toetsenbord. Plaats het scherm zodanig dat uw ooghoogte gelijk komt met de bovenrand van het beeldscherm.
– uw laptop staat in een laptophouder, de bovenkant van het scherm van de laptop is op ooghoogte ingesteld en u werkt met een apart toetsenbord.

Zorg ervoor dat de pols zo neutraal mogelijk staat t.o.v. het toetsenbord en de muis:
– Werk met de pootjes van het toetsenbord ingeklapt.
– Bedien de muis vanuit de arm en niet vanuit de pols.
– Ondersteun de armen zoveel mogelijk (op tafel/armleggers).
– Gebruik indien nodig een polssteun.

 

Mentale Ergonomie

Blauw = warm? 

Blauw is koud. Rood is warm. Geel is levendig. Groen is zacht en rustig. Kleuren hebben een invloed op ons functioneren. In een rode kamer schatten proefpersonen de temperatuur warmer in dan in een blauwe.

Ook andere factoren hebben een invloed op onze stemming:

Emotie op de werkvloer 

Mensen zijn emotionele wezens. En emoties zijn beïnvloedbaar. Er zijn heel wat studies gebeurd naar de impact van de werkomgeving op de prestaties van het personeel. De algemene conclusie? Wie zorgt voor een aangenaam en werkgericht klimaat, krijgt sterk verbeterde prestaties.

Een aangenaam klimaat. Mensen moeten hun basisbehoeften vervuld zien, willen ze mentale ruimte vrijmaken voor creatieve arbeidsprocessen. Mensen hebben nood aan een aangenaam warme, lichte en frisgeurende arbeidsplaats.

Een efficiënt kantoor is niet enkel aangenaam, maar ook werkgericht. Het moet mensen aanzetten tot het vervullen van hun taak. En daar kunnen verschillen inzitten. Een benchtafel past misschien op een marketingafdeling. Maar niet op de loonadministratie.

 

De invloed van verlichting

Blauw licht is goed tegen de lunchdip en rood licht tegen de stress. Maar ook de lichtsterkte is van invloed. Er worden binnenkort proefjes genomen in kantoorruimten waar men gaat zien in hoeverre licht daadwerkelijk invloed heeft met armaturen waarin twee soorten TL-balken liggen met verschillende kleuren.

“Dit is wel veel duurder dan een standaard verlichting, maar als het een positieve invloed kan hebben op de werkprestaties, dan is er weer minder ziekteverzuim”, meent Rob Bootsman. “Dit is nog niet besloten, maar het heeft de aandacht.”

Het is de intentie dat de verlichting qua kleur en warmte meegaat met het dagklimaat, waardoor een natuurlijk ritme behouden blijft. “Daardoor zou de productiviteit anderhalf à twee procent hoger liggen. Als je dat kapitaliseert, dan kan zo’n verlichtingssysteem zich heel snel terugverdienen”, vindt Casper van Vugt.
Temperatuur heeft een invloed op de werkprestaties

Er is een hechte correlatie tussen de productiviteit/werkprestaties en de temperatuur van de werkomgeving. Een werkruimte die te warm, te koud of te vochtig is, stimuleert noch het werkritme, noch de efficiëntie van het personeel.

De grafiek geeft deze correlatie aan. De werkprestaties van personen nemen reeds af bij een binnentemperatuur boven 23°C en dalen dramatisch vanaf 26°C. Daarom is het belangrijk om de binnentemperatuur onder controle te houden. Opgepast! Onder ‘effectieve temperatuur’ valt ook de vochtigheidsgraad.
Het is bewezen dat:

  • Ongelukken frequenter voorkomen bij extreme temperaturen. De ideale temperatuur schommelt rond de 21°C.
  • De mentale weerstand en het werkritme van het personeel nemen sterk af van zodra het te warm wordt in de werkruimte.
  • Om een comfortabel en efficiënt gevoel te hebben in een gebouw, moet voldoende rekening gehouden worden met de doeleinden van het gebouw.

 

BRON :
https://nl.daikin.be/about-airco/why-airco/personal_performance/default.jsp

 

Geur maakt werknemers tevreden

De werknemer hecht ook veel belang aan de geur op kantoor. Meer dan de helft (52%) van de ondervraagde werknemers noemt ‘geur’ als een van de belangrijkste factoren die de werksfeer negatief kunnen beïnvloeden.

Bovendien is het ook zo dat geuren, moeilijke klanten bedaren.

64 % van de ondervraagden noemt de werkdruk een belangrijke factor en 55 % hecht de meeste waarde aan een goed humeur van collega’s.

De houding van collega’s levert een belangrijke bijdrage aan de sfeer op de werkvloer. Collegialiteit (71 %) en sociale contacten met collega’s tijdens het werk (60 %) zijn belangrijke factoren voor een positieve bijdrage.

Bijna één op de drie mensen vindt het fijn als er radiomuziek klinkt op de werkvloer.

Ook blijkt dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen vinden het vaker onhygiënisch op kantoor en zijn minder tevreden over de temperatuur waarin ze moeten werken, dan mannen. Mannen zijn vaker dan vrouwen tevreden met de auto en het mobieltje van de zaak.

 

BRON :
https://www.hln.be/hln/nl/36/Je-Carriere/article/detail/198140/2008/03/07/
Geur-maakt-werknemers-tevreden.dhtml
https://www.ithaka.nl/nederlands/kenniscentrum/nieuws/?page=overzicht&id=44
https://www.arboportaal.nl/algemeen/actueel/geur-op-kantoor-is-medebepalend-
voor-tevredenheid-op-het-werk/news_view

 

Geluid en kantoor

Mensen worden makkelijk afgeleid door stemmen en achtergrondgeluiden. Die tasten ons concentratie vermogen aan en dus onze aandacht voor de taak die we verwacht worden te verrichten.
Desondanks wordt er ook steeds meer aandacht besteedt aan de muziek op kantoor.

Onderzoeken laten zien dat geluid invloed heeft op creatief denken, de snelheid van lezen en het geheugen. Denkwerk is hetgeen wat plaatsvindt in het moderne kantoor: analyseren, relaties tot stand brengen en creatief zijn. Daaruit blijkt het belang van een goede geluidsomgeving.

Een kantoor is een complex geheel van verschillende functiegebieden, die allemaal verscheidene eisen aan de binnenomgeving stellen. Wat ook de activiteit is waarvoor de ruimte is bedoeld, de uitdaging is te garanderen dat verstoring wordt voorkomen en comfort is verzekerd. De individuele reactie op geluid wordt door vele factoren beïnvloed; de betekenis van het geluid bepaalt hoe we het ervaren.

Lage lawaainiveaus en geringe geluidsverspreiding worden bereikt door te zorgen voor korte nagalmtijden. Deze vereisen optimale geluidsabsorptie in de ruimte. Een zeer efficiënt akoestisch plafond absorbeert de meeste geluidsgolven die het plafond raken, resulterend in een verkorte nagalmtijd, die daartegenover het algehele geluidsniveau in de ruimte naar beneden brengt en de verspreiding van luchtgeluid reduceert. De gebruikelijke benadering is de relatie tussen spraak en geluid(achtergrondgeluid) te bepalen.

Uit onderzoek blijkt dat naarmate het concentratieniveau hoger is, men makkelijker gestoord wordt door ongewenst geluid (lawaai). Met name als het gesprekken van anderen betreft. In dit geval is het doel een laag geluidsniveau te bereiken en de geluidsverspreiding in de ruimte waarin het gesprek plaatsvindt te beperken, alsook een korte nagalmtijd.

Op kantoor moet het mogelijk zijn om zowel geluid als concentratie, gelijktijdig te laten plaatsvinden. Onderzoek laat zien dat de stemmen van anderen de belangrijkste bedreiging vormen voor iemands concentratie. Daarom zijn afzonderlijke akoestische oplossingen van toepassing op open kantooromgevingen en cellenkantoren.
BRON :
https://www.ecophon.nl/templates/webpuffpage____86226.aspx

 

Kamerplanten en arbeidsproductiviteit

Kamerplanten kunnen de arbeidsproductiviteit verbeteren en de hoeveelheid stress verminderen in een omgeving zonder ramen.
4

Kamerplanten komen voor in veel huizen, op de werkplek en in commerciële omgevingen. Intuïtief voelen mensen dat het contact met planten en de natuur een herstellende en kalmerende werking heeft op hun gemoedstoestand.

Interactie met planten kan de houding, het gedrag en de fysiologische reacties van mensen veranderen. De stressverminderende voordelen van de passieve waarneming van planten zijn goed gedocumenteerd, veel mensen werken echter in kantoorruimten zonder ramen en met weinig mogelijkheden om de natuur te zien.

Onderzoek toont aan dat mensen die in dergelijke ruimten zonder ramen werken een lagere arbeidssatisfactie hebben en de fysieke omstandigheden van hun werk als “minder stimulerend” ervaren dan mensen in omgevingen mét ramen. Planten worden veel gebruikt om kantoren persoonlijker te maken of aan te kleden en zij zijn belangrijk voor de verbetering van de tevredenheidsbeleving in binnenruimten.

De aanwezigheid van planten heeft geen effect op het aantal gemaakte fouten in een productiviteitstest; proefpersonen in beide behandelingen maakten een vergelijkbaar aantal fouten (tabel). De reactiesnelheid met planten in een werkruimte is 12% hoger dan die zonder de aanwezigheid daarvan, wat erop duidt dat de planten bijgedragen hebben aan de verhoging van de productiviteit (tabel).

Beweringen van snellere reactiesnelheden voor een opdracht waarbij enige visuele concentratie nodig is, zijn consistent met beweringen van verhoogde arbeidsproductiviteit bij de aanwezigheid van planten. Wij hebben geen wetenschappelijke studies kunnen vinden die melding maakten van een verhoogde productiviteit bij de aanwezigheid van planten.
5

BRON :
https://www.groenopschool.be/p/72BAFEA522751936C1256E240058315E